Resmi Gazete’de Bugün (16.08.2022)

16 Ağustos 2022 Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler. Resmi Gazete'de bugün...

16 Ağustos 2022 Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler. Resmi Gazete’de bugün…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2022/417)

YÖNETMELİKLER

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

–– Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

–– Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2018/5652 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
g_l_mseme
GÜLÜMSEME
0
mutlu
MUTLU
0
_a_kin
ŞAŞKIN
0
_zg_n
ÜZGÜN
0
s_n_rl_
SİNİRLİ
Resmi Gazete’de Bugün (16.08.2022)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir