Resmi Gazete’de Bugün (23.08.2022)

23 Ağustos 2022 Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler. Resmi Gazete'de bugün...

featured

23 Ağustos 2022 Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler. Resmi Gazete’de bugün…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2018/36546 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/18178 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/20170 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/39033 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete’de Bugün (23.08.2022)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Gap Times ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!